Moet elke doelstelling uit het beleidsplan jaarlijks geëvalueerd worden of is het voldoende om er 1 per jaar te evalueren?

Het is verplicht om elk jaar een zelfevaluatie te doen van minimaal 1 van de beleidsdoelstellingen. We vragen dat elke doelstelling minstens 1x per beleidscyclus (= maximaal 5 jaar) wordt geëvalueerd.