Moeten de bijlagen altijd ondertekend worden?

De bijlagen maken deel uit van de overeenkomst. Beide partijen moeten die voor akkoord ondertekenen.

Verandert er iets aan de bijlage? Dan moeten beide partijen de bijlage aanpassen en opnieuw ondertekenen. De IDO zelf blijft onveranderd. 

Meer informatie vindt u in deel 3 van het document ‘Extra informatie’ bij de model-IDO PVBmodel-IDO RTHmodel-IDO MFC en model-IDO MFC-PAB.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO