Moeten inspectieverslagen ruimer bekendgemaakt worden (bv. op website) dan aan gebruikers?

Dat is vooralsnog geen verplichting binnen het VAPH.