Moeten we op alle aandachtspunten bij een inspectieverslag reageren en actie ondernemen? Nu kiezen we er niet altijd voor om een aandachtspunt op te nemen als actie wanneer dat te maken heeft met een bepaalde manier van werken binnen onze organisatie.

Aandachtspunten zijn geen inbreuken op de regelgeving. Met een aandachtspunt wordt bijsturing gevraagd van bepaalde elementen in het kader van een optimale werking van de zorgaanbieder in functie van de verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning voor de gebruiker. Het is dus zeker de bedoeling om ook acties te koppelen aan aandachtspunten.