Moeten we variabele prestaties ook voor vastbenoemde personeelsleden doorgeven?

Als de vastbenoemde personeelsleden op dezelfde wijze vergoed worden voor geleverde variabele prestaties als de contractuele personeelsleden (PC 319), dan mogen hun variabele prestaties mee doorgegeven worden. In de meeste gevallen worden er geen variabele prestaties vergoed aan die personeelsleden, maar bestaan er andere compensatiemaatregelen. U mag dan als subsidie-eenheid deze uren niet doorgeven, omdat u ze dan ook zelf niet aan de betrokken personeelsleden moet uitbetalen.