Moeten wij i.v.m. de evaluatie beleidsplan de vertegenwoordigers van de gebruikers en werknemers nog een verklaring op erewoord laten tekenen dat de gegevens van de zelfevaluatie volledig en correct zijn?

Als er een werknemersvertegenwoordiging en een collectief overlegorgaan is, dan moeten zij het document ondertekenen. Als die er niet zijn, dan is een motivatie hoe de inspraak is gebeurd voldoende. Eventuele verslagen van de desbetreffende vergaderingen/overleggen kan ook voldoen.