Mogen jongeren die vallen onder de overgangsmaatregelen vrijwillig overschakelen van hun oude dagprijsregeling naar de reguliere MFC-bijdragen? Bv. in verleden opvolging door OCJ en dagprijs betaald aan internaat/IPO. Mogelijks is MFC-regeling voordeliger

Dat is niet mogelijk. Voorafgaand aan de overstap van onderwijsinternaten naar Welzijn werd beslist dat er voor gebruikers aan de kostprijs van de ondersteuning niets mocht wijzigen door deze overstap. Dit is uitgewerkt in regelgeving en de regelgeving kan niet verschillend toegepast worden afhankelijk van de gebruiker. Een overstap naar het bijdragesysteem MFC start voor alle transitiecli├źnten op een schakelmoment.