23 juni 2022

Attesten vaststelling handicap door een andere instantie

Als een persoon beschikt over een attest waaruit duidelijk blijkt dat een andere instantie zijn handicap al heeft vastgesteld, dan kan hij een beroep doen op een afwijkende procedure (procedure artikel 6 bis). Concreet betekent dat dat het VAPH zich niet meer moet uitspreken over de erkenning als persoon met een handicap, maar de persoon op basis van een attest automatisch zal erkennen als persoon met een handicap. 

Daarom willen we nog eens onder de aandacht brengen dat bij een gewone aanvraag de vereiste attesten in kader van de procedure artikel 6bis altijd toegevoegd moeten worden bij module A.

Lees meer over vaststelling handicap door andere instanties

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen