23 juni 2022

Nieuwe aanpassing in het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget

De ondersteuningsfunctie ‘individuele psychosociale begeleiding’ wordt in het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget vanaf nu opnieuw uitgedrukt in ‘aantal uur per week’. Er wordt geen maximum van 2 begeleidingen of 4 uren per week meer vermeld.

Bij individuele psychosociale begeleiding helpt een begeleider een persoon met een handicap om zijn leven te organiseren. De begeleider kan samen met de persoon met een handicap nadenken en spreken over de organisatie van het huishouden, de organisatie van de administratie en financiën, het omgaan met de handicap … De begeleiding beperkt zich tot inhoudelijke begeleiding. Er wordt geen praktische hulp geboden. 
 
In het nieuwsbericht van 10 maart 2022 werd meegedeeld dat de ondersteuningsfunctie ‘individuele psychosociale begeleiding’ vanaf dan in het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) in ‘begeleidingen (maximum 2 per week)’ zou uitgedrukt worden in plaats van in een aantal uren per week. Als reden voor die wijziging werd aangegeven dat het uitdrukken van deze ondersteuningsfunctie in aantal begeleidingen meer zou aanleunen bij de realiteit. 
 
Uit reacties op dat nieuwsbericht is echter gebleken dat die wijziging niet correct is. De ondersteuningsfunctie ‘individuele psychosociale begeleiding’ wordt in de regelgeving uitgedrukt in ‘uren’ en de maateenheid/frequentie ‘uren’ moet altijd behouden blijven, dus ook in het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB). 
 
De ondersteuningsfunctie ‘individuele psychosociale begeleiding’ wordt in het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget vanaf nu bijgevolg opnieuw uitgedrukt in ‘aantal uur per week’. Er wordt geen maximum van 2 begeleidingen of 4 uren per week meer vermeld. De persoon kan in het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget het aantal uren individuele psychosociale begeleiding aanvragen die uit het proces van vraagverheldering aangewezen blijken.
 
Bij de bepaling van het budget krijgen de eerste twee uur individuele psychosociale ondersteuning een andere puntenwaarde dan de volgende uren. Voor het eerste en tweede uur psychosociale ondersteuning worden de overeenstemmende zorggebonden punten voor psychosociale ondersteuning meegenomen. Voor de overige gevraagde uren individuele psychosociale ondersteuning worden de zorggebonden punten voor globale individuele ondersteuning in rekening gebracht.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen