20 september 2022

Definitieve oproep en aanvraagformulier pilootfase nieuw beleid RTH

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, lanceert samen met het VAPH een oproep om in te tekenen in een pilootfase voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

In het Zorginvesteringsplan wordt 19,5 miljoen euro aan bijkomende middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voorzien. Die middelen worden beschikbaar gesteld aan initiatiefnemers die zich mee engageren om het concept van RTH te herwerken in functie van meer vraagsturing, meer flexibiliteit, en een sterker lokaal en meer intersectoraal verankerd aanbod.

Om een grondige herwerking van het beleid RTH voor te bereiden en nieuwe mogelijkheden te kunnen verkennen en uitproberen alvorens ze in regelgeving te verankeren, wordt een pilootfase geïnstalleerd. Onder ‘pilootfase’ verstaan we een tijdelijke fase waarin nieuwe mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp worden ontwikkeld en uitgeprobeerd.

De pilootfase moet uiteindelijk resulteren in een definitieve aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap.

Een uitgebreide toelichting bij de oproep vindt u op onze website in de definitieve oproep en in de presentaties en opnames van de infosessies die eind augustus - begin september werden georganiseerd.

Neem ook een kijkje in de veelgestelde vragen en antwoorden.

Een aanvraag indienen?

Om een gemotiveerde aanvraag in te dienen, vult u het online aanvraagformulier(opent nieuw venster) in tegen uiterlijk 9 november 2022, 23.59 uur. 

De vereiste bijlagen bij de aanvraag zijn uiterlijk op 9 november 2022, 23.59 uur ontvangen in de mailbox pilootfaserth@vaph.be.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen