22 september 2022

Wijzigingen webpagina module C

Op de pagina Professionele ondersteuning (onder module C) werden twee verduidelijkingen toegevoegd:

  • Bij sommige personen is het zo dat het persoonsvolgend budget gebruikt wordt om iemand uit het persoonlijke netwerk (deels) tewerk te stellen als persoonlijke assistent. Die ondersteuning moet het MDT ook altijd beschrijven onder het luik professionele ondersteuning.
  • Daarnaast is het belangrijk om bij de te verwachten veranderingen in de ondersteuning niet enkel te beschrijven welke ondersteuning zal wegvallen, maar om ook geplande nieuwe ondersteuning te beschrijven. Bij schoolverlaters kan er bijvoorbeeld zicht zijn op tewerkstelling (in een maatwerkbedrijf), een GTB-traject, vrijwilligerswerk … Die informatie is ook nodig in module C.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen