27 oktober 2022

Aandachtspunten NAH-procedure

We geven nog enkele aandachtspunten mee voor de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie:

Beoogde doelgroep

De procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie voorziet middelen voor 57 meerderjarige personen die - in afwachting van hun definitief persoonsvolgend budget - via directe financiering bij een VAPH-vergunde zorgaanbieder kunnen verblijven. De procedure richt zich tot een beperkte, zeer specifieke doelgroep. De criteria om in aanmerking te komen voor de procedure, kunnen via de website geraadpleegd worden. We willen benadrukken dat niet alle personen met een NAH of tetraplegie voldoen aan die criteria. Enkel de personen met zeer ernstige gezondheidsproblemen in combinatie met cognitieve of gedragsmatige problemen komen in aanmerking voor de procedure. Het is belangrijk om dat voldoende te kaderen om valse verwachtingen bij cliënten te vermijden. 

Voorrangsbeleid ZZI

De procedure heeft als doel om de doorstroom van personen met een zeer zware ondersteuningsnood vanuit residentiële revalidatiediensten naar VAPH-vergunde zorgaanbieders te bevorderen. Op die manier worden de beperkte plaatsen in de revalidatiesettings gevrijwaard voor de patiënten die het meest baat hebben bij een revalidatietraject. Het is dus belangrijk dat een aanvraag snel kan worden ingediend. 

Om een aanvraag in te dienen, is er naast een aanvraagformulier en een medisch attest, ook een afname van het zorgzwaarte-instrument (ZZI) nodig. We roepen daarom op dat de multidisciplinaire teams voor aanvragen vanuit deze procedure een voorrangsbeleid voorzien voor de opmaak van het ZZI. Over heel Vlaanderen gaat dat jaarlijks om een 50-tal ZZI-afnames.  

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen