27 oktober 2022

Infonota INF/22/32 - Uitbreiding bestedingsmogelijkheden PAB

Op 24 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering een gewijzigde regelgeving goed over de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Volgens die wijziging hebben PAB-budgethouders meer mogelijkheden om hun budget in te zetten bij door het VAPH erkende, vergunde en geregistreerde zorgaanbieders. Dat betekent dat PAB-budgethouders vanaf 1 december 2022 hun budget ruimer kunnen inzetten, om meer zorg op hun maat te organiseren.

Lees infonota INF/22/32 - Uitbreiding bestedingsmogelijkheden PAB


Lees alle nieuwsberichten voor professionelen