13 oktober 2022

Infonota INF/22/44 - Inschaling SGZ-afname in het kader van het VIPA-infrastructuurforfait door een MDT

Via infonota INF/22/40 van 31 augustus 2022 (INF/22/40) werd u op de hoogte gebracht dat de storend-gedragsschaal (SGZ) in het kader van het VIPA-infrastructuurforfait vanaf nu enkel door een inschaler van een multidisciplinair team (MDT) mag afgenomen worden. Om het aantal SGZ-afnames voor de MDT’s zo haalbaar mogelijk te maken, voorzien we de mogelijkheid om voor subsidiejaar 2022 de personen die in een vorig subsidiejaar al door de voorziening ingeschaald waren, nog niet te laten inschalen door een inschaler. In infonota INF/22/44 informeren we u over de wijziging van de startdatum voor alle afnames en de concrete implicaties van de nieuwe maatregel.

Lees infonota INF/22/44

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen