24 november 2022

Ruim 400 personen met een handicap kregen versneld een persoonsvolgend budget

De Vlaamse Regering zette 15 miljoen euro extra in voor personen met een handicap. Daardoor ontvingen meer dan 400 personen met de dringendste noden (prioriteitengroep 1) versneld hun persoonsvolgend budget. De budgetten werden vanaf 15 november ter beschikking gesteld door het VAPH. 

Om mensen met een handicap zoveel mogelijk perspectief te geven op een budget, werd in 2021 het Zorginvesteringsplan gelanceerd. Een van de doelen van dat plan is om iedereen in prioriteitengroep 1, de groep met de meest dringende noden, binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen. Ook voor de andere prioriteitengroepen werd er gezocht naar mogelijkheden. Zo trok Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits afgelopen zomer nog 20 miljoen uit voor deelbudgetten voor 1100 personen uit prioriteitengroep 2. En om zicht te krijgen op de noden van de mensen in prioriteitengroep 3, deed het VAPH een bevraging

De 15 miljoen euro extra wordt ingezet voor de persoonsvolgende financiering. Daardoor is het mogelijk om meer dan 400 personen uit prioriteitengroep 1 versneld hun persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen, waarmee ze zelf zorg en ondersteuning kunnen kopen. Het gaat om personen met een prioriteringsdatum vanaf 1 juli 2021. Wie daarvoor in aanmerking kwam, kreeg een brief van het VAPH. Midden november ontvingen zij hun budget. 

Door nu meer dan 400 budgetten toe te kennen, werd de wachtlijst voor personen met een handicap in de hoogste prioriteitengroep zo goed als weggewerkt. 

Lees meer over het persoonsvolgend budget