2 december 2022

Bijkomende vragen over de deelbudgetten prioriteitengroep 2

Het VAPH kreeg de afgelopen dagen een aantal vragen rond bepaalde deelbudgetten voor personen met een handicap in prioriteitengroep 2 (PG 2). 

Een aantal mensen met een laag ter beschikking gesteld deelbudget (minder dan 8 punten) heeft vragen over het al dan niet weigeren van dat deelbudget omdat bijvoorbeeld de combinatie met het zorgbudget voor mensen met een handicap (BOB) wegvalt en een aantal mensen al gebruikmaakt van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Het VAPH begrijpt dat het niet gemakkelijk is om daarin een weloverwogen keuze te maken. Die keuze moet gemaakt worden op maat van de persoon en zal voor iedereen anders zijn. De keuze is afhankelijk van:

  • welke ondersteuning iemand nu en in de toekomst wil
  • de huidige ondersteuning(smogelijkheden) via rechtstreeks toegankelijke hulp
  • de mogelijke ondersteuning(smogelijkheden) via het persoonsvolgend budget (PVB)

De persoon met een handicap kan op basis van een weloverwogen keuze zelf, mits ondersteuning van de betrokken diensten, beslissen om zijn deelbudget op te starten of niet.

We benadrukken dat er geen consequenties zijn voor de oorspronkelijke vraag in prioriteitengroep 2. Zowel wie het deelbudget aanvaardt als wie het weigert, blijft met zijn vraag voor een volledig budget in prioriteitengroep 2 staan met dezelfde prioriteringsdatum.

Het VAPH wil zo snel mogelijk zicht krijgen op wie een deelbudget wil en wie niet. Zo kunnen we de geweigerde budgetten zo snel mogelijk aan anderen geven. We vroegen daarom om binnen de maand na de terbeschikkingstelling een keuze te maken.

Het VAPH begrijpt dat sommige mensen meer tijd nodig hebben om een keuze te maken. Daarom zullen we flexibel omgaan met de datum waarop ten laatste moet gemeld worden dat ze het deelbudget niet willen. We vragen wel om zo snel mogelijk een keuze te maken en uiterlijk binnen de vier maanden na de terbeschikkingstelling het budget op te starten.

Lees alle veelgestelde vragen