19 december 2022

Rechtstreeks toegankelijke hulp: voor wie af en toe hulp nodig heeft

Hebt u nood aan wat extra ondersteuning, zodat u zelfstandiger kunt leven en uw mantelzorgers het gemakkelijker hebben? Dan kunt u een beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dat is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft, in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf.

Rechtstreeks toegankelijke hulp is laagdrempelig: u hoeft geen aanvraag in te dienen bij het VAPH of bij de intersectorale toegangspoort. U kunt rechtstreeks contact opnemen met een zorgaanbieder.

Wilt u meer weten over rechtstreeks toegankelijke hulp? Meer info vindt u op www.vaph.be/rth, en in de brochure ‘Rechtstreeks toegankelijke hulp’. 

U kunt de brochure digitaal raadplegen in pdf- of txt-formaat, of een gedrukt exemplaar bestellen. De brochure is ook in gesproken vorm op daisy-cd te verkrijgen.

Lees meer over RTH

Naar de brochure