22 december 2022

Stand van zaken pilootfase RTH

In de zomer van 2022 lanceerde het VAPH op vraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, een oproep aan erkende en niet-erkende organisaties om met een projectvoorstel tot vernieuwen van het RTH-beleid in te tekenen op de pilootfase RTH.

Het VAPH heeft ondertussen meer dan 340 ontvankelijke aanvragen ontvangen. Al die aanvragen werden gelezen en beoordeeld door een speciaal daarvoor samengestelde commissie met onder meer medewerkers van het VAPH en Opgroeien. 
Na een administratieve beoordeling op het voldoen aan de formele voorwaarden en erkenningsvoorwaarden, voerde de commissie een grondige inhoudelijke beoordeling uit. Uiteindelijk werden ongeveer 110 initiatieven geselecteerd. Daarmee blijven we binnen het vooropgestelde bedrag van 19,5 miljoen euro uitbreidingsmiddelen RTH. 

Alle aanvragers krijgen net voor de start van de kerstperiode een mail met hun beslissing en motivatie. De geselecteerde initiatieven zullen in januari uitgenodigd worden voor een kick-offmoment waar extra informatie zal gegeven worden over de subsidie en de manier van registratie en inhoudelijke opvolging en ondersteuning.

Een verdere toelichting over de gelopen procedure, de wel en niet geselecteerde initiatieven en het verdere traject volgt in de loop van januari.

De ingediende aanvragen - ook die die uiteindelijk niet geselecteerd werden - bevatten op zich heel wat waardevolle informatie rond het huidige (RTH-)beleid voor personen met een handicap. De administratie engageert zich dan ook om op basis van de vaststellingen en signalen uit de ingediende aanvragen, beleidsaanbevelingen te formuleren en die, na toets met de adviesorganen, voor te leggen aan de bevoegde minister. Zo hoeft geen enkel zinvol voorstel tot bijsturing van het beleid verloren te gaan!

 Lees alle nieuwsberichten voor professionelen