26 januari 2023

Infonota INF/23/03 - Uitzonderlijke verlenging termijn aanvragen PVB voor MDT’s

Multidisciplinaire teams kunnen voor PVB-aanvragen waarvan de indientermijn zou eindigen in 2023, een gemotiveerde uitzondering vragen als de regelgevende termijn van 10 maanden voor het vervolledigen van de aanvraag met de noodzakelijke modules niet gehaald kan worden.

Om een beroep te doen op die uitzonderingsmaatregel, moet het team een gemotiveerde uitzondering vragen voor verlenging van de termijn. Het VAPH zal ook contact opnemen met het team om de motivatie te bespreken.

Lees meer in de infonota.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen