24 januari 2023

Nieuwe noodprocedure PVB

Vanaf 1 februari 2023 treedt een nieuwe procedure om een persoonsvolgend budget (PVB) aan te vragen in werking, de 'noodprocedure'. De nieuwe procedure integreert de vroegere procedures ‘noodsituatie’ en ‘maatschappelijke noodzaak’.

U kunt bij het VAPH een persoonsvolgend budget via de noodprocedure aanvragen als uw integriteit of de integriteit van uw mantelzorgers of samenwonende personen bedreigd is door een van de volgende situaties en er geen alternatieve oplossingen mogelijk zijn:

  • Er is een belangrijk deel van de zorg en ondersteuning door uw mantelzorgers recent, plots en onvoorzienbaar weggevallen. 
  • Er is ernstige zelfverwaarlozing doordat u sinds lange tijd geen mantelzorgers hebt die u zorg en ondersteuning kunnen bieden.
  • Er is ernstige fysieke of psychische verwaarlozing in de relatie met uw mantelzorger of een persoon met wie u samenwoont. 
  • Er is ernstig fysiek, psychisch of seksueel misbruik in de relatie met uw mantelzorger of een persoon met wie u samenwoont.

Als uw situatie aan de criteria voldoet, dan kan het VAPH u onmiddellijk een budget toekennen, als u ook voldoet aan de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget.

Aanvragen van een persoonsvolgend budget via de procedure ‘noodsituatie’ die uiterlijk op 31 januari 2023 ingediend worden, worden afgewerkt volgens de vroegere procedure ‘noodsituatie’. Aanvragen via de procedure ‘maatschappelijke noodzaak’ die door een multidisciplinair team uiterlijk op 31 januari 2023 vervolledigd worden, worden afgewerkt volgens de vroegere procedure ‘maatschappelijke noodzaak’. 

Vanaf 1 februari 2023 zullen aanvragen volgens de oude procedures ‘noodsituatie’ en ‘maatschappelijke noodzaak’ niet meer aanvaard worden. Vanaf dan moet u het nieuwe aanvraagformulier van de noodprocedure gebruiken. 

Meer informatie over de nieuwe noodprocedure vindt u op de website.

Lees meer over het persoonsvolgend budget

Lees alle nieuwsberichten