2 februari 2023

Bundelen van SGZ-afnames in het kader van het VIPA-infrastructuurforfait

Voor personen met (een vermoeden van) een ernstige gedragsstoornis waarvan geen SGZ-scores beschikbaar zijn, kan in het kader van het VIPA-infrastructuurforfait een storende gedragsschaal (SGZ) door een multidisciplinair team (MDT) afgenomen worden. Meer informatie daarover vindt u in infonota INF/22/40 SGZ-afname in het kader van het VIPA-infrastructuurforfait en in infonota INF/22/44 - Inschaling SGZ-afname in het kader van het vipa-infrastructuurforfait door een MDT: voor subsidiejaar 2022 enkel voor personen met nog geen SGZ-score.

Die afnames komen extra bij het takenpakket van de MDT’s. Daarom willen wij u eraan herinneren om de aanvragen voor een SGZ-afname zoveel mogelijk te bundelen door een lijst met namen van de in te schalen personen aan een MDT te bezorgen én daarvoor slechts één MDT te contacteren. De MDT’s kunnen zo het beste een planning opmaken en kunnen meerdere afnames in één keer inplannen.

Voorzieningen die voor subsidiejaar 2021 of de jaren ervoor zelf een SGZ hebben ingeschat, zullen ook proactief door de MDT’s gecontacteerd worden voor de opmaak van een planning. 

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen