2 februari 2023

Geselecteerde pilootprojecten RTH

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, lanceerde in de zomer van 2022 samen met het VAPH een oproep om in te tekenen in een pilootfase voor rechtstreeks toegankelijke hulp.

Er werden 341 initiatieven ingediend door in totaal 231 verschillende organisaties. Alle ingediende aanvragen werden beoordeeld op formele ontvankelijkheid en op inhoud. 

Uiteindelijk werden 111 initiatieven geselecteerd voor deelname aan de pilootfase.

Op 30 januari organiseerden we een eerste webinar voor de geselecteerde initiatieven. Daarin werd informatie gegeven over de ondersteuningsfuncties die aangeboden kunnen worden, over de verwachte registratie in de applicaties van het VAPH en over de wijze waarop de financiering zal verlopen.

Het is onze bedoeling om op regelmatige basis webinars, informatie- en ontmoetingsmomenten en intervisies te organiseren voor de organisaties die participeren in de pilootfase.

Lees meer over de pilootfase nieuw beleid voor rechtstreeks toegankelijke hulp

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen