24 februari 2023

Hoe kunt u een terugbetaling vragen van een aanpassing of aanvulling van een hulpmiddel?

Nadat u een hulpmiddel hebt gekocht, kan na enige tijd een aanpassing of aanvulling nodig zijn, bijvoorbeeld omdat een onderdeel vervangen moet worden of omdat er een verandering is in uw functioneren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een extra stuk rail bij een plafondlift of aanvullingen bij een signaleringssysteem.

Het is dan niet nodig om het volledige hulpmiddel te vervangen.

Er zijn drie mogelijke situaties. Wat kunt u in die situaties doen om een tegemoetkoming te krijgen?

 1. De goedkeuring voor het hulpmiddel is nog geldig en er is nog budget van het toegekende refertebedrag beschikbaar.
  Bezorg een motivatie aan het VAPH. De aanpassing of aanvulling kan nog behandeld worden binnen de lopende beslissing.
   
 2. De goedkeuring voor het hulpmiddel is nog geldig, maar het resterende budget van het toegekende refertebedrag is ontoereikend en de opleg bedraagt meer dan 300 euro bovenop het toegekende refertebedrag. 
  U kunt een aanvraag voor een verhoogde tegemoetkoming vanwege een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte indienen. Meer informatie daarover vindt u op de website. 
   
 3. De goedkeuring voor het hulpmiddel is niet meer geldig. De kostprijs van de aanpassing of aanvulling is hoger dan 300 euro.
  U kunt een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming die niet in de refertelijst is opgenomen (niet-refertevraag). De noodzaak aan de aanpassing of aanvulling moet duidelijk worden aangetoond door een multidisciplinair team in een multidisciplinair verslag (module D). De vraag zal dan worden beoordeeld door de bijzondere bijstandscommissie.

Een aanvraag voor de upgrade van goedgekeurde software gebeurt met een specifiek aanvraagformulier. Voor die aanvragen geldt een andere werkwijze dan vermeld in dit artikel. Meer informatie daarover vindt u ook in de hulpmiddelenfiches van de software in kwestie.

Lees meer over hulpmiddelen en aanpassingen

Lees alle nieuwsberichten