24 februari 2023

Neem deel aan wetenschappelijk onderzoek van het VAPH

Het VAPH zet actief in op wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we vaststellen welke noden er zijn en kunnen we voorstellen doen om het beleid beter te maken. Bij veel onderzoek is de bijdrage van mensen met een handicap erg belangrijk. Ook u kunt daarbij helpen.

Waarom is het interessant om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Als mensen deelnemen aan onderzoek, krijgt het VAPH betere inzichten. Ook voor de deelnemers zelf kan het waardevol zijn. Via het onderzoek krijgen mensen met een handicap zelf een stem en kunnen ze mee bijdragen aan het beleid. Zo kunnen zij zelf aangeven wat ze belangrijk vinden, wat zij van iets denken, wat zij nodig hebben … Denk bijvoorbeeld aan het onderzoek dat we tijdens de corona-epidemie hebben uitgevoerd. Dankzij de massale reactie van deelnemers, konden we echt identificeren waar de pijnpunten van het coronabeleid zaten en konden we voorstellen doen om die op te lossen. We kregen zelfs heel wat concrete suggesties van deelnemers voor het coronabeleid.

Hoe gaat het VAPH op zoek naar deelnemers voor onderzoek?

Als we een onderzoek opzetten en op zoek gaan naar deelnemers, dan kijken we eerst naar de lijst van personen die in het e-loket mijnvaph.be hebben aangegeven dat we ze mogen contacteren voor onderzoek.

Hoe kan ik aan het VAPH laten weten dat het VAPH mij mag contacteren voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek?

  • Log in in het e-loket mijnvaph.be.
  • Ga naar het menu Naam en voornaam, selecteer Profiel en dan Overzicht.
  • Klik op de knop Wijzigen ter hoogte van de titel Wetenschappelijk onderzoek.
  • Selecteer Ja als u geheel vrijblijvend wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek voor het VAPH.
  • Klik op Bewaren om uw keuze te bevestigen. 

Als ik ‘ja’ aanklik, worden mijn gegevens dan automatisch doorgestuurd aan onderzoekers? 

Nee, eerst gaan we na wie kan deelnemen aan het onderzoek. Als het onderzoek bijvoorbeeld gaat over het beheer van een persoonsvolgend budget, kunnen alleen personen die een persoonsvolgend budget hebben deelnemen. De contactgegevens van mogelijke deelnemers worden door het VAPH aan de onderzoekers bezorgd. De onderzoekers bezorgen u dan alle informatie over het onderzoek en vragen of u wilt deelnemen. 

Als ik aangeef dat het VAPH mij mag contacteren voor deelname aan onderzoek, ben ik dan verplicht om deel te nemen?

Nee. Als onderzoekers u contacteren voor een wetenschappelijk onderzoek, krijgt u eerst alle informatie over het onderzoek, bijvoorbeeld waarover het gaat en wat we van de deelnemers verwachten. Nadien krijgt u nog ruim de tijd om te beslissen of u aan dat specifieke onderzoek wilt deelnemen of niet. 

Wat wordt er van mij verwacht als ik deelneem aan een wetenschappelijk onderzoek?

Dat hangt van het onderzoek af. Het kan bijvoorbeeld gaan om het invullen van vragenlijsten of het deelnemen aan focusgroepen. U wordt op voorhand altijd goed geïnformeerd over wat van u verwacht wordt.

Waarom is het voor het VAPH belangrijk dat veel mensen aangeven dat ze willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Grote onderzoeksgroepen werken vaak met een zogenaamd ‘panel’. Dat zijn grote lijsten van vaste contactpersonen met diverse profielen die onderzoekers direct kunnen contacteren. Zulke lijsten moeten voldoende groot én representatief zijn voor de doelgroep die je wil bestuderen.

Ook bij het VAPH zouden we graag over een uitgebreide lijst beschikken van mensen die we kunnen contacteren en die een goede afspiegeling is van de hele VAPH-doelgroep: mannen en vrouwen, mensen met diverse handicaptypes, mensen van diverse leeftijden, zowel voucher- als cashgebruikers …

Interesse om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek? Log in op het e-loket mijnvaph.be en klik op ‘ja’ bij de vraag ‘Wilt u deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.’

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek gebeurt vrijwillig. U krijgt er geen vergoeding voor, en wel of niet deelnemen heeft nooit invloed op uw persoonlijke dossier.

Naar Mijn VAPH

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek bij het VAPH