2 maart 2023

Infonota INF/23/06 - Richtlijnen herberekening bijdrage multifunctioneel centrum

De financiële bijdrage die een multifunctioneel centrum (MFC) moet aanrekenen aan zijn gebruikers, wordt geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap. 

Het MFC staat zelf in voor de correcte berekening van de bijdrage en voor de facturering. De gebruiker betaalt een bedrag afhankelijk van de ondersteuningsfunctie en frequentie.

MFC’s worden soms geconfronteerd met herberekeningen of terugvorderingen van het groeipakket. In infonota INF/23/06 verduidelijken we hoe MFC’s daarmee kunnen omgaan om zowel de administratieve last als de financiële impact zo beperkt mogelijk te houden.

Lees infonota INF/23/06

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen