9 maart 2023

Module A

Op de website werden twee richtlijnen verduidelijkt met betrekking tot module A van het multidisciplinair verslag:

  • Als u niet beschikt over de nodige informatie, dan moet u dat vermelden én voldoende motiveren waarom u de nodige informatie niet hebt.
  • Alle stoornissen die een impact hebben op het functioneren, moeten uitgewerkt worden in module A. U moet daarbij niet kijken naar de oorzaak van de stoornis. Als er bijvoorbeeld een vermoeden is dat een aanwezige psychische stoornis veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, dan moet u beide stoornissen uitwerken en objectiveren. Daarbij maakt u geen onderscheid tussen zogenaamde ‘primaire’ en ‘secundaire’ stoornissen. De invloed die beide stoornissen op elkaar uitoefenen, motiveert u bij de toelichting van beide stoornissen.

Bovenstaande instructies zijn ook terug te vinden op de website.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen