9 maart 2023

Vernieuwde brochure Wegwijs in het persoonsvolgend budget

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ vindt u informatie over:

  • Wat is een persoonsvolgend budget (PVB)?
  • Wie komt ervoor in aanmerking?
  • Hoe kan het budget aangevraagd worden?

De brochure werd recent herwerkt en is nu opnieuw beschikbaar.

U kunt de brochure online raadplegen en gratis bestellen. De brochure is ook in gesproken vorm verkrijgbaar.

Hebt u nog nog exemplaren van de vorige versie van de brochure? Gooi die dan weg zodat personen met een handicap correct geïnformeerd worden.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen