24 april 2023

Een hulpmiddel aankopen dat duurder is dan het refertebedrag

Als u een hulpmiddel wilt kopen en daarvoor een tegemoetkoming wilt aanvragen bij het VAPH, moet het hulpmiddel voldoen aan de beschrijving in de hulpmiddelenfiche uit de refertelijst.

Om uw keuzevrijheid te verhogen, hebt u vanaf 1 april 2023 de mogelijkheid om in bepaalde gevallen het toegekende refertebedrag te besteden aan een hulpmiddel dat duurder is dan het goedkoopste passende hulpmiddel. Dat is het forfaitair gebruik van een refertebedrag. Dat andere hulpmiddel moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet:

  • dezelfde functie hebben;
  • over minimaal dezelfde mogelijkheden beschikken;
  • een oplossing bieden voor dezelfde probleemactiviteiten als het goedkoopste passende hulpmiddel.

Welke refertebedragen kunnen worden gebruikt voor een duurder hulpmiddel?

Niet alle refertebedragen kunnen gebruikt worden voor een duurder hulpmiddel. In de hulpmiddelenfiches wordt altijd aangegeven: 

  • of het refertebedrag van het hulpmiddel of de aanpassing forfaitair gebruikt kan worden voor een duurder hulpmiddel of niet;
  • welke de duurdere, alternatieve oplossingen zijn.

Dat is om te voorkomen dat u onbedoeld een hulpmiddel aanschaft dat niet geschikt is voor u.

Hoe kunt u het refertebedrag aan een duurder hulpmiddel besteden? 

Als u een refertebedrag wilt gebruiken voor een duurder hulpmiddel, kunt u dat vermelden in uw aanvraag voor een tegemoetkoming. Dat is zowel het geval bij een aanvraag met de hulp van een multidisciplinair team (MDT) als bij een vereenvoudigde aanvraag.

Lees meer over de aanvraagprocedures

Bij de aanvraag vermeldt u de referterubriek waar het om gaat en motiveert u welk hulpmiddel u met het refertebedrag wilt aankopen.

U kunt ook nadat u een refertebedrag werd toegekend, besluiten om een alternatief hulpmiddel aan te schaffen. Dat geldt ook voor goedkeuringen van voor 1 april 2023.

Let op: Als u ervoor kiest een refertebedrag te besteden aan een duurder hulpmiddel, kunt u geen extra vergoeding krijgen voor een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte (ZUZ). Als u na de aanvraag en de goedkeuring van een ZUZ toch zou kiezen voor een ander hulpmiddel binnen het hierboven vermelde systeem, dan is de toegekende tegemoetkoming door de bijzondere bijstandscommissie (BBC) daarop niet van toepassing.

Lees meer over de refertelijst

Op zoek naar meer informatie over hulpmiddelen en aanpassingen? Die vindt u op www.vaph.be, en in de brochure ‘Hulpmiddelen en aanpassingen’. U kunt de brochure online bekijken, een gedrukt exemplaar bestellen, of een luisterversie aanvragen.
Naar de brochure