27 april 2023

Model-IDO RTH en MFC beschikbaar

Wie ondersteuning wil krijgen bij een VAPH-zorgaanbieder, moet een contract sluiten: een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO). Daarin wordt onder andere afgesproken welke ondersteuning de zorgaanbieder zal bieden. Ook de duur, frequentie en vergoeding van de ondersteuning worden erin bepaald.

Het VAPH stelt een model voor de individuele dienstverleningsovereenkomst voor (een model-IDO). Die werd uitgewerkt samen met zowel gebruikers, zorgaanbieders als bijstandsorganisaties. De nieuwe model-IDO is helder, juridisch sluitend en opgesteld in klare taal. 

Bij de model-IDO hoort een document met extra informatie: hoe kunt u het model gebruiken, wat moet u waar invullen, wat kunt u eventueel weglaten … Beide documenten moeten samen gelezen worden. De documenten zijn uitgewerkt samen met vertegenwoordigers van gebruikers en van vergunde en erkende zorgaanbieders, volgens de bepalingen uit het kwaliteitsbesluit.

Het gebruik ervan is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen door alle betrokkenen. In de eerste plaats is dit model te gebruiken wanneer er een nieuwe overeenkomst moet worden afgesloten tussen de gebruiker of zijn vertegenwoordiger en de zorgaanbieder.

Lees meer over de IDO RTH

Lees meer over de model-IDO RTH

Lees meer over de IDO MFC en MFC-PAB

Lees meer over de model-IDO MFC en MFC-PAB

man in rolstoel aan bureau overlegt met andere man
Foto: Shutterstock

In mei organiseert het VAPH nog 2 webinars over de model-IDO . Zowel mensen met een handicap, mensen uit hun netwerk, als professionals kunnen aan de webinars deelnemen. U krijgt er informatie over de model-IDO en hoe u ermee aan de slag kunt gaan. 
Schrijf u in voor een webinar