25 mei 2023

Aanpassing website autismespectrumstoornis (ASS)

Een diagnose ASS moet multidisciplinair gesteld worden. Die vereiste werd in 2012 toegevoegd aan het classificerend diagnostisch protocol. Oudere diagnoses werden vaak nog monodisciplinair gesteld of geattesteerd. Om onnodige hertesting te voorkomen, werd een richtlijn toegevoegd aan de website: monodisciplinaire diagnoses ASS van voor 2012 kunnen aanvaard worden op voorwaarde dat de triade grondig is uitgewerkt in module A. Als de triade onvoldoende duidelijk is, kan het wel aangewezen zijn om de diagnose ASS multidisciplinair te laten bevestigen.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen