18 september 2023

Crisis- en investeringsplan: overzicht en oproepInfonota INF/23/29

Vanuit de multifunctionele centra (MFC) worden diverse signalen gegeven rond een toenemende werkdruk, wachtlijsten en personeelsuitval. Die signalen vormden mee de aanleiding voor de oprichting van de Taskforce crisis in de jeugdhulp.

De werkzaamheden van de Taskforce mondden uit in een crisis- en investeringsplan jeugdhulp. Voor het VAPH wordt een budget voorzien voor bijkomende middelen voor versterking crisisjeugdhulp en een aantal tijdelijke én structurele versterkingen voor de MFC’s.

Infonota INF/23/29 geeft een overzicht van deze acties en al eerste oproepen in het kader van deze acties.

Lees infonota INF/23/29

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen