21 september 2023

Herinnering inschalingen SGZ voor VIPA door een MDT

In de infonota van 31 augustus 2022 (INF/22/40) werd u op de hoogte gebracht dat de afname van de storend gedragsschaal (SGZ) in het kader van het VIPA-infrastructuurforfait vanaf nu enkel door een inschaler van een multidisciplinair team (MDT) mag gebeuren.

Zoals aangegeven in infonota INF/22/44 moeten voor subsidiejaar 2023 alle personen met een indicatie voor ernstig storend gedrag een SGZ-inschaling door een MDT krijgen. Het gaat om alle personen die de voorzieningen eerder zelf inschaalden voor VIPA, nieuwe gebruikers zonder SGZ-score in het ZZI, gebruikers met een SGZ-score in het ZZI waarvan de voorziening inschat dat die herzien moet worden. Deze inschaling is enkel van belang voor het bepalen van de zorggroep voor de VIPA-subsidie.

Als u als voorziening nog personen moet laten inschalen, moet u tijdig afspraken maken met een MDT. Houd er rekening mee om afspraken zoveel mogelijk te bundelen bij één MDT. Het MDT kan de inschaling doorgeven aan het VAPH tot en met eind januari 2024.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen