22 september 2023

Hoe kunnen we woon- en leefkosten betaalbaar houden?

Personen met een handicap hebben net als iedereen woon- en leefkosten. Vroeger betaalden mensen die een beroep doen op een zorgaanbieder daarvoor één vaste bijdrage. Sinds 2021 rekenen alle zorgaanbieders die kosten apart aan. 

Het doel? Meer transparantie én meer keuzemogelijkheden. Wie bijvoorbeeld zijn eigen lunch meebrengt, betaalt minder dan wie een warme maaltijd neemt. Iemand die in een kleine kamer woont, betaalt minder dan iemand in een ruime studio.

Het nieuwe systeem werkt bovendien ongelijkheid weg. Want voor mensen met een handicap die thuis of zelfstandig wonen, was dat altijd al zo. Zij maken al langer eigen keuzes en betaalden die kosten altijd al zelf.

In het magazine Sterk staat deze maand een artikel waarin zorgaanbieders uitleggen welke inspanningen zij doen om woon- en leefkosten betaalbaar te houden. Want hoewel het nieuwe systeem heel wat voordelen biedt, garandeert het niet dat iedereen de kosten kan betalen.

man en vrouw met een handicap koken samen met een begeleidster
Foto: Shutterstock

We streven naar betaalbaarheid zonder in te boeten op kwaliteit

Het VAPH gaf het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de KU Leuven eerder de opdracht om te onderzoeken of het nieuwe systeem betaalbaar is voor personen met een handicap en of het impact heeft op hun kwaliteit van leven. Er werd ook onderzocht of de zorg daardoor anders georganiseerd wordt bij zorgaanbieders. 

Bent u benieuwd naar de resultaten? Een gesprek met professor Koen Hermans, die de onderzoeken leidde, verscheen op pagina 8 en 9 van de maart 2023-editie van het VAPH-magazine Sterk.

Zorgaanbieders bekijken samen met het collectief overleg hoe ze de betaalbaarheid kunnen garanderen.

Koen Hermans, professor KU Leuven