20 september 2023

Oproep: Kwaliteitsvolle, outreachende en integrale begeleiding voor jongvolwassenen in (dreigende) dak- en thuisloosheidOpgroeien, Departement Zorg en VAPH slaan handen en middelen in elkaar voor kwetsbare jongvolwassenen

Onlangs keurde de Vlaamse Regering een crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp goed. De maatregelen in het plan kwamen tot stand in nauw overleg met een ad-hoctaskforce waarin betrokkenen uit het veld vanuit alle sectoren mee voorstellen hebben geformuleerd. Het plan bevat heel wat maatregelen, zowel preventief als meer curatief, om op de korte en middellange termijn de vele vragen van kinderen en gezinnen beter te beantwoorden. In de taskforce werd ook aangegeven dat enkele specifieke doelgroepen onze bijzondere aandacht verdienen, waaronder de zeer kwetsbare groep jongvolwassenen die dak- of thuisloos zijn of in de nabije toekomst dreigen dak- of thuisloos te worden.

Opgroeien, het Departement Zorg en het VAPH hebben daarom de handen en de middelen in elkaar geslagen om organisaties met expertise in begeleiding en ondersteuning van die groep jongvolwassenen te versterken en alle kansen te geven om via een intersectorale aanpak tegemoet te komen aan de noden en hulpvragen van die jongvolwassenen.

In de brief van Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, worden de bijzondere aandacht voor die doelgroep jongvolwassenen alsook de genomen acties om tegemoet te komen aan de noden en hulpvragen van die jongeren toegelicht. De oproep zelf en het aanvraagformulier vindt u op de website van Opgroeien(opent nieuw venster).

Meer informatie over de bijkomende middelen die zullen worden ingezet voor tijdelijke én structurele versterkingen voor de MFC’s, kunt u lezen in infonota INF/23/29. In die infonota van het VAPH wordt ook verwezen naar bovenvermelde oproep in het kader van kwetsbare jongvolwassenen die dak- of thuisloos zijn of in de nabije toekomst dreigen dak- of thuisloos te worden.

Lees de brief van minister Crevits

Lees de oproep en de aanvraag ‘Kwaliteitsvolle, outreachende en integrale begeleiding voor jongvolwassenen in (dreigende) dak- en thuisloosheid’(opent nieuw venster)

Lees infonota INF/23/29 ‘Crisis- en investeringsplan: overzicht en oproep’

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen