26 oktober 2023

Participeer mee!

Gebruikersparticipatie is belangrijk en dat vinden ze bij Gezin & Handicap ook. Gezin & Handicap is een van de gebruikersverenigingen met een informatieloket voor het collectief overlegorgaan. Dat wil zeggen dat zowel de gebruikers die zorg inkopen bij een vergunde zorgaanbieder, en hun vertegenwoordigers als de zorgaanbieders zelf er terecht kunnen met alle vragen over participatie, inspraak en collectief overleg. Om iedereen op weg te helpen, hebben zij een website gemaakt met handige tips en mooie voorbeelden van participatie. U kunt er ook informatie vinden over het collectief overlegorgaan. Bekijk ook zeker het filmpje waarbij niemand in het donker loopt!

Participatiegezinenhandicap.com/participatie/(opent nieuw venster)

Ook bij het VAPH werken we verder om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te garanderen. Er is een werkgroep bij het VAPH, die bestaat uit verschillende belanghebbenden, die uitsluitend werkt rond participatie. Het is belangrijk om medezeggenschap bij zorgaanbieders te ondersteunen. Het is verplicht om een collectief overlegorgaan op te richten, maar hoe faciliteren we binnen die overlegorganen echte participatie? Participatie kan ook vele vormen aannemen en de zorgaanbieders zijn vrij om participatie creatief in te vullen. Zo zijn er al heel wat zorgaanbieders die creatieve methodes voor participatie gebruiken in hun organisatie. De infoloketten voor collectieve overlegorganen kunnen helpen de geschikte participatievorm te vinden. Daarnaast zijn er de bijstandsorganisaties en de gebruikersverenigingen die op maat personen met een handicap bijstaan.

Meer informatie:

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen