12 oktober 2023

Wijziging op de pagina ‘Wanneer welke module indienen?’

Op onze website wordt vermeld wanneer welke module moet worden ingediend. Voor een minderjarige die al toegang kreeg tot handicapspecifieke ondersteuning vanuit de intersectorale toegangspoort (ITP) en bij wie sprake is van een nieuwe, bijkomende handicap, moet altijd een aangevuld A-doc bezorgd worden. Zo komt de bijkomende informatie zowel bij de ITP als bij het VAPH terecht.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen