24 november 2023

Participeer mee

Als u ondersteund wordt door een zorgaanbieder die woonondersteuning aanbiedt, moet die een collectief overlegorgaan (een gebruikersraad) hebben. Als persoon met een handicap hebt u namelijk recht op inspraak. 

Maar hoe kan bij een zorgaanbieder echte participatie gefaciliteerd worden? Participatie en inspraak kunnen zowel individueel als collectief zijn en kunnen vele vormen aannemen. Zo zijn er al heel wat zorgaanbieders die creatieve methodes voor participatie gebruiken in hun organisatie. 

De infoloketten voor collectieve overlegorganen, die het VAPH vergunt en subsidieert, kunnen helpen om de geschikte participatievorm te vinden. Ook met andere vragen over participatie, inspraak en collectief overleg kunt u terecht bij de infoloketten voor collectieve overlegorganen.

Zowel FOVIG als Gezin en Handicap heeft zo’n infoloket. Zowel de gebruikers die zorg inkopen bij een vergunde zorgaanbieder en hun vertegenwoordigers als de zorgaanbieders zelf kunnen er terecht met al hun vragen over participatie, inspraak en collectief overleg.

Om iedereen op weg te helpen, heeft Gezin en Handicap een website gemaakt met handige tips en mooie voorbeelden van participatie. U kunt er ook informatie vinden over het collectief overlegorgaan. 

Bezoek de website over participatie van Gezin en Handicap(opent nieuw venster) 

Op de website van het VAPH vindt u informatie over:

Lees alle nieuwsberichten