9 november 2023

Wanneer welke module indienen?

Een module A is niet meer standaard nodig voor personen met een oude erkenning die wel al een persoonsvolgend budget hebben. Concreet gaat het over personen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een erkenning hebben van voor 27 juni 1990 (oprichting Vlaams Fonds);
  • geen aanvraag tot ondersteuning meer ingediend sinds die erkenning;
  • een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget hebben.

De richtlijnen op de website werden daarvoor ook aangepast.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen