25 april 2024

Nauwkeurige handicapcodes in module A zijn essentieel voor correcte rapportering

Het is belangrijk dat handicapcodes in module A zorgvuldig en correct gekozen worden. Naast de stoorniscodes waar alle objectivering toegevoegd wordt, is het ook essentieel dat het MDT de juiste handicapcodes aanduidt in module A. Die handicapcodes zijn bedoeld voor rapportering en zijn daarom net zo belangrijk als de stoorniscodes.

De handicapcodes staan het VAPH toe om op een overzichtelijke manier te rapporteren over specifieke doelgroepen. Rapportering op niveau van de stoorniscodes is weinig haalbaar omdat dat er te veel zijn. De handicapcodes betreffen een behapbaar aantal, wat een overzichtelijke rapportering toestaat. Die gegevens worden dan ook gebruikt om vragen van verschillende externe actoren te beantwoorden (bv. parlementaire vragen, vragen van lokale besturen of voorzieningen …). Daarnaast wordt de rapportering op basis van de handicapcodes gebruikt om het beleid vorm te geven en bij te sturen. De recente meerjarenanalyse is daar een voorbeeld van.

De consistentie en nauwkeurigheid van de handicapcodes zijn dus van cruciaal belang om een accuraat beeld weer te geven van de doelgroep van het VAPH en de MDT’s. Inconsistenties kunnen verwarring veroorzaken en het vertrouwen in de rapportages ondermijnen. Zo is het bijvoorbeeld niet logisch als een persoon met een PVB alleen een psychiatrische aandoening heeft als handicapcode, terwijl uit de stoorniscodes blijkt dat er ook sprake is van een verstandelijke of fysieke handicap (zie bv. voetnoot op pagina 37 van de meerjarenanalyse).

Om de kwaliteit van onze rapportages te verbeteren en betrouwbare informatie te kunnen waarborgen, willen we een warme oproep doen om voldoende aandacht te schenken aan het correct invullen van de handicapcodes.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen