18 april 2024

Reflectiedocument ‘Een kwaliteitsvol leven voor iedere persoon met een handicap in een open en toegankelijke samenleving’ bestelbaar

Voor de start van elke nieuwe regeerperiode doet het VAPH aanbevelingen voor de volgende Vlaamse Regering. Voor het eerst deed het agentschap dat samen met de stakeholders uit zijn raadgevend comité, het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Samen wijzen ze op de nood aan een langetermijnvisie voor de komende jaren en de nood aan bijkomende middelen.

Wilt u graag een of meerdere papieren exemplaren bestellen? Dat kan vanaf nu via het bestelformulier op de VAPH-website.

U kunt het document hier online raadplegen.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen