25 april 2024

Waarderingsplatform en ‘Zorgwijs en partners’

Op 15 april startte het waarderingsplatform. Daarvoor werd ‘Zorgwijs en partners’ aangesteld als projecthouder (lees ons eerdere nieuwsbericht hierover).
Op 22 april lanceerden het kabinet en de 4 deelnemende sectoren de communicatie hierover.

Waarderingsplatform voor organisaties voor zorg en ondersteuning beschikbaar

Het waarderingsplatform voor gebruikers van organisaties in de zorg en ondersteuning is beschikbaar. Het platform nodigt gebruikers van deze organisaties uit om hun waardering online te delen aan de hand van scores en inhoudelijke feedback op verschillende aspecten van de dienstverlening die de gebruiker zelf relevant ervaart. Gebruikers kunnen hun waardering uiten voor organisaties binnen de vier betrokken sectoren (namelijk ouderenzorg, kinderopvang, jeugdhulp en personen met een handicap). 
Met dit nieuwe platform streeft de Vlaamse overheid een aantal belangrijke doelstellingen na:

  • Het aanbieden van een plaats voor positieve verhalen uit de zorg
  • Het bieden van meer transparantie en informatie over het erkende zorg- en ondersteuningsaanbod in Vlaanderen
  • Het stimuleren van de dialoog tussen gebruikers en organisaties en het inzetten op mogelijke verbetering van kwaliteit

De lancering van het waarderingsplatform gebeurt via een pilootfase van 2 jaar. Het operationele beheer van dit platform werd toegewezen aan een consortium, aangeduid door de Vlaamse overheid. Gedurende de pilootfase wordt er actief ingezet op verschillende initiatieven om het platform verder te verbeteren, waaronder het stimuleren van deelname van organisaties, de doorstart van klankbordgroepen binnen de vier betrokken sectoren en het verzamelen van gebruikersfeedback.

Gedurende deze pilootfase zijn momenteel enkel de organisaties te waarderen door hun gebruikers, die na een uitnodiging voor de pilootfase te kennen gaven dat zij willen deelnemen. Organisaties die wensen deel te nemen maar nog niet op het platform staan, kunnen dit doorgeven via het inschrijvingsformulier(opent nieuw venster) aan het consortium dat het platform beheert.

U kunt het platform terugvinden via deze link(opent nieuw venster). Hebt u een vraag over het waarderingsplatform? Neem dan contact op met het consortium via contact@waarderingsplatform.be.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen