28 mei 2024

Betaalt het VAPH uw hulpmiddel of aanpassing rechtstreeks aan de leverancier? Belangrijke tips

Als u van het VAPH een goedkeuring hebt gekregen voor de aankoop van een hulpmiddel of aanpassing, betaalt u normaal gesproken eerst zelf de factuur aan de leverancier en laat u daarna het bedrag van de factuur of een gedeelte daarvan terugbetalen door het VAPH. Wil u liever dat het VAPH de tegemoetkoming rechtstreeks aan de leverancier betaalt, dan kunt u gebruikmaken van de derdebetalersregeling.

Om van de derdebetalersregeling gebruik te maken, moet u het VAPH toestemming geven om de factuur rechtstreeks aan de leverancier te betalen. Dat doet u door het formulier 'Toestemming om rechtstreeks aan een leverancier te betalen' in te vullen, te ondertekenen en aan het provinciaal kantoor van het VAPH in uw provincie te bezorgen. Dat formulier wordt soms ook de 'afstandsverklaring' genoemd. Om alles vlot en correct te laten verlopen, houdt u het best rekening met deze tips:

Onderteken en bezorg het formulier pas na levering

Als u het formulier ondertekent of via het e-loket mijnvaph.be bezorgt, bevestigt u ook dat u akkoord gaat met de kwaliteit van de geleverde goederen of diensten. Onderteken en bezorg het formulier dan ook pas als u zeker bent dat alle aanpassingswerken correct zijn uitgevoerd, alle hulpmiddelen zijn geleverd en volledig voldaan is aan de verkoopovereenkomst.

Als u het formulier eerder ondertekent, dan staat u minder sterk als het hulpmiddel achteraf toch niet volledig blijkt te zijn geleverd of als de aanpassingswerken niet naar behoren zijn uitgevoerd.

Het VAPH betaalt de tegemoetkoming onmiddellijk aan de leverancier als u het formulier samen met de factuur aan het VAPH bezorgt. Als uw hulpmiddel achteraf pas wordt geleverd en er toch een probleem blijkt te zijn met de kwaliteit, dan kan de betaling niet meer ongedaan gemaakt worden.

Bezorg het formulier zelf aan het VAPH

Bezorg het formulier en de factuur bij voorkeur zelf aan het VAPH. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van het formulier en het tijdig bezorgen van de factuur aan het VAPH.

Het VAPH kan slechts facturen betalen die binnen de twaalf maanden na de factuurdatum bezorgd zijn aan het VAPH. Als u het opsturen van het formulier en de factuur overlaat aan een ander en de factuur daardoor te laat bezorgd wordt, kan het VAPH de tegemoetkoming niet meer uitbetalen. U moet die kosten dan zelf betalen.

Gebruik de meest recente versie van het formulier

Zorg ervoor dat u de meest recente versie van het formulier gebruikt. Die is beschikbaar op de website van het VAPH. Zelf opgestelde verklaringen volstaan niet. U bezorgt het volledig ingevulde en ondertekende formulier per post aan het provinciaal kantoor van het VAPH in uw provincie, of u laadt het formulier als pdf op in het e-loket mijnvaph.be (via het tabblad 'Documenten'). In dat laatste geval hoeft u het formulier niet te ondertekenen.

Vergeet ook niet om eerst de leverancier te informeren en zijn akkoord voor deze betaalwijze te krijgen voordat u het formulier indient.

Als de tegemoetkoming van het VAPH lager is dan de volledige kostprijs van het hulpmiddel of de aanpassing, moet u de rest van de kostprijs zelf nog aan de leverancier betalen.

Meer informatie over hoe u uw tegemoetkoming kunt krijgen, vindt u op de pagina Terugbetaling op www.vaph.be/hulpmiddelen/terugbetaling.

Lees meer over hulpmiddelen en aanpassingen

Lees alle nieuwsberichten