30 mei 2024

Tussentijdse evaluatie model-IDO

In het voorjaar 2023 werden de modeldocumenten individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) gepubliceerd.

Meer informatie over het doel van de modeldocumenten leest u op de pagina Model individuele dienstverleningsovereenkomst.

De documenten zijn aangepast op basis van:

  • vragen en reacties van gebruikers en zorgaanbieders
  • wijzigingen aan regelgeving (BVR kwaliteit van 4 februari 2011)

De aangepaste documenten en een overzicht van de wijzigingen vindt u op de pagina Model individuele dienstverleningsovereenkomst - documenten

Feedback kunt u blijven bezorgen via het evaluatieformulier of avf@vaph.be.

Nieuw

Samenvattende pagina

Als u als zorgaanbieder samen met uw gebruiker de samenvattende pagina invult, dan kunt u nagaan of de afspraken duidelijk zijn voor de gebruiker.

De samenvattende pagina en meer info daarover, vindt u hier.

Wie tekent de IDO?

Minderjarigen

De handtekening van een van beide ouders volstaat.

Meerderjarigen

De budgethouder tekent. Zijn er meerdere budgethouders dan moeten die niet meer noodzakelijk allemaal tekenen. Heeft een gebruiker meerdere bewindvoerders, dan is de handtekening van een van de bewindvoerders voldoende, maar minstens die van de professionele bewindvoerder als die er is. Is de gebruiker nog deels wilsbekwaam, dan tekent hij altijd mee.

Er wordt uitgegaan van het principe dat er getekend wordt met het akkoord van de andere bewindvoerder/ouder na overleg. 
Is er een conflict tussen die personen? Dan tekenen zij wel allen de overeenkomst.

Een stroomdiagram over het ondertekenen van IDO’s, vindt u op de website.

Tips & tricks

  1. Bepaalde passages uit de model-IDO zijn niet altijd van toepassing op de individuele situatie van de gebruiker. Schrap artikels of paragrafen die niet van toepassing zijn om de IDO niet onnodig lang te maken. Behoud enkel het artikelnummer met de boodschap niet van toepassing. Op die manier kan het document met extra informatie nog steeds makkelijk samen met de IDO worden gelezen en blijft de nummering van de artikels overal hetzelfde.
  2. Kleine aanpassingen aan de IDO kunnen via een bijlage toegevoegd worden. Die bijlage wordt dan onderdeel van de IDO en moet dus door beide partijen ondertekend worden. Er moet dan geen nieuwe IDO opgemaakt worden. Gaat het om meerdere of grote aanpassingen, dan is het vaak duidelijker om een nieuwe IDO op te maken.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen