6 juni 2024

Lastgeving opvragen gegevens groeipakket

Voor de correcte berekening van de bijdrage moet het multifunctioneel centrum (MFC) in bepaalde gevallen gegevens hebben over de samenstelling van het groeipakket. Die gegevens kunnen bij de begunstigde (ouders) opgevraagd worden.

Ook de uitbetalers van het groeipakket kunnen die informatie rechtstreeks aan het MFC bezorgen, maar alleen mits zij een uitdrukkelijke lastgeving ontvangen van de begunstigde. 

Die lastgeving moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

  • De lastgeving moet door de (mogelijke) begunstigde(n) schriftelijk zijn opgesteld.
  • De lastgeving vermeldt de voornaam, de naam, het adres, de geboortedatum en de geboorteplaats van de (mogelijke) begunstigde(n).
  • De lastgeving is door de (mogelijke) begunstigde(n) gedateerd en ondertekend.
  • De lastgeving vermeldt ook de voornaam, de naam, het adres van de lasthebber of de voornaam, de naam en de hoedanigheid van de persoon die de rechtspersoon mag vertegenwoordigen.
  • De lastgeving vermeldt welke persoonlijke gegevens de lasthebber mag ontvangen.
  • De geldigheidsduur van de lastgeving wordt vermeld.
  • De lastgeving bepaalt voor welk doel de lasthebber de gegevens mag gebruiken.

Wanneer de lasthebber een lastgeving voorlegt die aan bovenstaande voorwaarden voldoet, mag de uitbetalingsactor alle persoonlijke gegevens doorgeven aan de lasthebber, binnen de perken van de lastgeving.

Wanneer de lasthebber de lastgeving schriftelijk bij de uitbetalingsactor indient, mag de uitbetalingsactor telefonisch ook de gegevens met betrekking tot de identificatie van de (mogelijke) begunstigde(n), de stand van het dossier en ook de eventuele moeilijkheden die bij de behandeling van het dossier zijn vastgesteld, meedelen. Dit op voorwaarde dat de lasthebber zijn eigen identiteit en telefoonnummer doorgeeft en ook de voornaam, de naam, het adres, de geboorteplaats en -datum en het dossiernummer van de (mogelijke) begunstigde(n) doorgeeft.

U vindt alle informatie ook op onze website.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen