20 juni 2024

Module D: aangepaste webpagina ‘Rubrieken Helios’

De webpagina Rubrieken Helios biedt handvaten voor het correct invullen van de Module D in Helios. Verschillende richtlijnen op die pagina werden verfijnd en verduidelijkt.

Zo werd informatie toegevoegd over de datum van het multidisciplinair overleg, datum van de aanmelding en het eerste intakegesprek. Het is essentieel dat die datums voor alle aanvragen correct worden ingevuld. Verder werd verfijnd wanneer het globaal beeld ingevuld moet worden en hoe de algemene doelgroepen er gemotiveerd moeten worden. Tot slot werden de instructies rond de probleemstelling en de aangevraagde oplossing aangevuld.

Lees de richtlijnen nog eens grondig na en zorg ervoor dat u de richtlijnen volgt om de kwaliteit van de adviesverlening en van de Module D te waarborgen.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen