25 juni 2024

Over de toegankelijkheid van www.vaph.be

Het VAPH levert inspanningen om de toegankelijkheid van zijn website www.vaph.be voor iedereen voortdurend te verbeteren. Ook voor slechtzienden, blinden, kleurenblinden, ouderen, en voor mensen met een auditieve of motorische handicap.

Toegankelijkheidsrichtlijnen

Het VAPH streeft ernaar om zijn website toegankelijk te maken. Dat doen we als volgt:

 • De pagina's van de website zijn overzichtelijk gestructureerd. We gebruiken daarvoor koppen, paragrafen, lijsten …
 • Tekst wordt zodanig opgesteld dat iedereen hem kan lezen en begrijpen.
 • Afbeeldingen zijn voorzien van alternatieve tekst die de inhoud ervan beschrijft.
 • Filmpjes op de site worden alleen gebruikt om de geschreven inhoud te illustreren.
 • Filmpjes zijn ondertiteld en beginnen niet automatisch af te spelen.
 • Brochures en andere documenten worden niet alleen als pdf, maar ook in een alternatief bestandsformaat aangeboden.
 • Brochures worden ingelezen en zijn beschikbaar via Transkript.
 • Links zijn onderlijnd en hebben een goed contrasterende kleur.
 • De tekst van links maakt duidelijk naar welke informatie ze zullen leiden.
 • De site is bruikbaar voor wie het toetsenbord gebruikt om te navigeren.

 We baseren ons daarvoor op de toegankelijkheidsrichtlijnen zoals bepaald in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), versie 2.1, op niveau AA(opent nieuw venster). Het VAPH volgt daarbij het Vlaamse Bestuursdecreet(opent nieuw venster) dat zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn(opent nieuw venster) 2016/2102 over toegankelijkheid.

Het VAPH laat de site regelmatig doorlichten om na te gaan of alles in orde is op het vlak van toegankelijkheid. Die doorlichting gebeurt zowel door de bouwer van de website als door externe specialisten.

Enkele verbeterpunten

Uit de laatste doorlichting - begin 2024 - bleek dat er nog enkele verbeterpunten zijn. Enkele voorbeelden:

 • De zogenaamde 'skiplink' die toetsenbordgebruikers toelaat om onmiddellijk naar de pagina-inhoud te springen ontbrak.
 • Links om te navigeren tussen hulpmiddelenpagina's hadden te weinig contrast.

Die verbeterpunten zijn intussen aan de websitebouwer doorgegeven om aan te passen.

Enkele andere elementen uit de doorlichting vergen verder onderzoek, zoals:

 • de manier waarop fouten in formulieren worden aangeduid;
 • de manier waarop wordt aangegeven dat een vraag in de rubriek 'veelgestelde vragen' kan aangeklikt worden om het antwoord te zien.

Dat is blijkbaar niet voor iedereen voldoende duidelijk. Aangezien het VAPH van bij het begin heel sterk aandacht besteedde aan de toegankelijkheid van die elementen, is verder onderzoek over het hoe en waarom nodig.

Een ander aandachtspunt is dat Office-documenten (pdf, Word, Excel …) niet altijd voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten.

Het VAPH kiest ervoor om informatie te beschrijven op gewone webpagina's. Als informatie niet op webpagina's kan, kiest het VAPH ervoor om de informatie aan te bieden in pdf-documenten. Die kunnen namelijk op alle toestellen gelezen worden.

Om toegankelijke pdf-documenten te maken, vertrekt het VAPH van toegankelijke brondocumenten (bijvoorbeeld Microsoft Word). Maar vertrekken vanuit een toegankelijk brondocument alleen is niet voldoende. Pdf-documenten moeten daarna nog extra bewerkt worden om ze toegankelijk te maken. Dat is heel arbeidsintensief en specialistisch werk.

Omdat het om veel documenten gaat en het erg veel tijd kost om de pdf’s allemaal toegankelijk te maken, kiest het VAPH voor een alternatief: we plaatsen naast de minder toegankelijke pdf-documenten hetzelfde document in een ander bestandsformaat. Meestal is dat het originele bronbestand in Microsoft Word of Excel, of een niet-opgemaakt tekstbestand. Dat is niet ideaal: invulbare formulieren in Word veroorzaken problemen voor blinde en slechtziende personen die een schermlezer gebruiken.

Oplossingen voor formulieren

Het probleem met invulbare formulieren in Word ontstaat doordat de documenten worden 'beveiligd als formulier' om ze in 'invulmodus' te brengen. Titels en instructies die visueel naast de invulbare elementen staan, en die aan ziende personen duidelijk maken wat ze moeten invullen, worden in 'invulmodus' niet voorgelezen door schermlezers. Het gevolg is dat blinden en slechtzienden niet weten wat ze moeten invullen.

Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door de beveiliging van het formulier op te heffen. Dat is op dit moment de enige oplossing, maar andere oplossingen zijn in de maak. Zo onderzoekt het VAPH of de gegevens die met een formulier worden opgevraagd, ook via een vrij in te vullen tekstveld kunnen doorgegeven worden. Ook een oplossing waarbij online een formulier wordt ingevuld en er daarna een kant-en-klare pdf van gedownload wordt, wordt onderzocht.

We verwijzen onderaan elke formulierpagina naar de toegankelijkheidsverklaring waarin het VAPH uitlegt wat mensen die technische problemen ondervinden met het invullen van een formulier kunnen doen.

Feedback welkom

Tot slot een oproep. Hoe ervaart u de VAPH-website? Ondervindt u soms drempels die u de toegang tot de informatie bemoeilijken? Laat het ons weten.

Met uw feedback kunnen we onze dienstverlening permanent verbeteren.

Lees alle nieuwsberichten