4 juli 2024

Indienen financieel jaarverslag: verduidelijking instructies MFC's GO-onderwijs

Subsidie-eenheden dienen jaarlijks hun financieel verslag in bij het VAPH via jaarrekeningen@vaph.be.

Het financieel verslag omvat volgende invulbestanden en de bijhorende jaarrekening:

De MFC's van het GO-onderwijs zijn geen vzw's en hun boekhouding moet daarom niet aan de boekhoudkundige richtlijnen voor vzw's voldoen. Deze MFC's moeten geen aparte jaarrekening/balans opstellen voor het VAPH-luik. Zij dienen hun volledige jaarrekening, de gesplitste resultatenrekening voor het VAPH-luik en een overzicht van de verkregen subsidies in.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u steeds mailen naar jaarrekeningen@vaph.be.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen