Op wie is deze uitspraak van de Raad van State van 8 januari 2024 van toepassing?

Wat betreft de actualisering van de persoonsvolgende budgetten:
Deze beslissing is enkel van toepassing op de persoonsvolgende budgetten die ter beschikking gesteld zijn aan:

  • mensen met een volledige aanvraag van voor 17 maart 2020;
  • mensen die van voor de invoering van de persoonsvolgende financiering op de wachtlijst stonden;
  • mensen met een deelbudget uit prioriteitengroep 2, als zij ofwel een volledige aanvraag hebben van voor 17 maart 2020 ofwel voor de invoering van de persoonsvolgende financiering op de wachtlijst stonden.

Als de actualisering op u van toepassing is, dan zult u daarvan individueel op de hoogte gebracht worden via een brief die u in de loop van maart zult ontvangen.

Wat betreft de beheerskosten:
Deze uitspraak is van toepassing op alle budgethouders die sinds 2021 of later een persoonsvolgend budget besteden. De beheerskosten stijgen van 10,35 % naar 11,94 %.