Observatie-, diagnose- en behandelingsunits [ODB-units]

Wat?

Een observatie-, diagnose- en behandelingsunit (ODB-unit) biedt ondersteuning aan meerderjarige personen met een handicap met ernstige gedragsstoornissen. Die ondersteuning kan bestaan uit:

  • observatie, diagnose en behandeling van de persoon met een handicap;
    • in een residentiĆ«le setting, ambulant of mobiel;
    • voor een periode van maximaal 9 maanden (maximaal 2 keer verlengbaar als het VAPH de motivatie van de observatie- diagnose- en behandelingsunit voor verlenging goedkeurt) ;
  • overdracht van specifieke kennis aan andere actoren die betrokken zijn bij de ondersteuning van de personen met een handicap.

De observatie-, diagnose- en behandelingsunit maakt een handelingsplan op in samenwerking met andere actoren die betrokken zijn bij de ondersteuning van de persoon met een handicap, met het oog op een terugkeer naar de reguliere woon- en leefsituatie. Indien nodig, wordt in vervolgondersteuning voorzien.

Voor wie?

Een observatie-, diagnose- en behandelingsunit (ODB-unit) kan ondersteuning bieden aan personen met een handicap die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • meerderjarig zijn (18 jaar of ouder);
  • door het VAPH erkend zijn als persoon met een handicap;
  • een verstandelijke beperking met bijkomende gedragsproblemen hebben, eventueel in combinatie met andere beperkingen;
  • beschikken over een beslissing tot toewijzing van een persoonsvolgend budget.

Als persoon met een handicap hoeft u geen aanvraag in te dienen bij het VAPH om te kunnen gebruikmaken van de ondersteuning van een observatie-, diagnose- en behandelingsunit. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u rechtstreeks contact opnemen met een observatie-, diagnose- en behandelingsunit.

Adressen van ODB-units