Organisaties voor vrijetijdszorg: aangepaste activiteiten

Het VAPH erkent en subsidieert een aantal organisaties voor vrijetijdszorg. Die organisaties bieden aangepaste vrijetijdsactiviteiten aan voor personen met een handicap. Een erkenning als persoon met een handicap door het VAPH is niet vereist.

Aangepaste activiteiten

De meeste van de betrokken organisaties staan zelf in voor de aangepaste activiteiten. Voor kinderen en jongeren gaat het onder meer om speelpleinwerking, jeugdateliers en vakantiekampen. Voor volwassenen bieden de organisaties voor vrijetijdszorg onder meer clubwerking, reizen, cultuuruitstappen, ontmoetingscafés, vorming en sport aan.

Vrijetijdsbemiddeling

Een aantal organisaties legt eerder de nadruk op vrijetijdsbemiddeling: zij stimuleren en begeleiden de personen met een handicap in hun zoektocht naar een geschikte, gewone vrijetijdsorganisatie die zich niet specifiek tot personen met een handicap richt.

Direct naar
persoon met één been en één arm duikt in zwembad

Tegemoetkomingen voor vrije tijd

VAPH, Toerisme Vlaanderen, G-sport, European Disability Card ...

meisje en begeleidster voor of na gebruik tilsysteem

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.